• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 3 4
ข้าราชการครู 20 22 42
พนักงานราชการ 0 2 2
อัตราจ้าง 4 5 9
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
ลูกจ้างชั่วคราว 2 6 8
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 22 29 51
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 44 45 89
รวมทั้งหมด 44 45 89