• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 3 4
ข้าราชการครู 20 22 42
พนักงานราชการ 0 2 2
อัตราจ้าง 5 6 11
ลูกจ้างประจำ 2 0 2
ลูกจ้างชั่วคราว 2 6 8
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 23 30 53
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 45 46 91
รวมทั้งหมด 45 46 91