• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถี


 yes  แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีเกี่ยวกับชงโค
 
ชงโค...สัญลักษณ์เสริมงามวิทยาคม
 
 yes  แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีตำบลเสริมซ้าย
 
ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำ เลิศล้ำงานฝีมือ
 
บันไดยาวที่สุดในเสริมงาม ณ วัดพระธาตุดอยเงิน
 

 yes  แหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์วิถีตำบลเสริมกลาง
หมู่บ้านโป่งน้ำร้อน (ชนเผ่าปกาเกอะญอ)
 
การทอผ้าปะกากะยอ บ้านสันโป่งคลิกเพื่อชมวิดีโอ