• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน           ส.ว.            ชมพู - ดำ  ความหมาย ความประทับใจตลอดกาล
                  
ชมพู หมายถึง ความสุภาพ อ่อนโยน ความประทับใจ
               
ดำ หมายถึง ความเข็มแข็ง ความมั่นคง ความอดทน                 
           
"ดอกชงโคสีชมพู"