• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา