• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ทั่วไป 19 เม.ย. 67
2 ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 17 เม.ย. 67
3 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการแข่งขันเพชรล้านนารอบที่ 3 ทั่วไป 30 มี.ค. 67
4 ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 28 มี.ค. 67
5 ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 27 มี.ค. 67
6 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ทั่วไป 26 มี.ค. 67
7 ประกาศแจ้งรายชื่อและตารางสอบประเมินความรู้พื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 ทั่วไป 19 มี.ค. 67
8 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านโครงการเพชรล้านนา ประจำปี 2566 รอบที่ 2 เจียระไนเพชร ทั่วไป 19 มี.ค. 67
9 งานกิ๋นหอม ต๋อมม่วน จวนกั๋นปิ๊กบ้าน ประจำปี 2567 ทั่วไป 29 ก.พ. 67
10 ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบที่ 1 ทั่วไป 14 ก.พ. 67
11 ลูกชงโค.... ป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ทุกรูปแบบ ทั่วไป 12 ก.พ. 67
12 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 15 ม.ค. 67
13 รับพระราชทานเกียรติบัตรพระราชทาน โครงการเครือข่ายเยาวชนพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริฯ ทั่วไป 5 ม.ค. 67
14 กิจกรรมรณรงค์ใช้แก้วน้ำส่วนตัว ทั่วไป 31 ธ.ค. 66
15 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1.1 -1.2 ทั่วไป 24 ธ.ค. 66
16 ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่นางเบญญาภา เครือสบจาง ทั่วไป 21 ธ.ค. 66
17 ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ นางสาวณัฐสินี เตชะธิ ทั่วไป 21 ธ.ค. 66
18 แจ้งหยุดเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ทั่วไป 4 ธ.ค. 66
19 ประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาจีน 1 อัตรา ทั่วไป 1 ธ.ค. 66
20 กำหนดการประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2566 ทั่วไป 3 พ.ย 66
21 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ ทั่วไป 31 ต.ค. 66
22 ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ทั่วไป 9 ต.ค. 66
23 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการฯ ค่ายที่ 1 ทั่วไป 21 ก.ย. 66
24 ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทั่วไป 20 ก.ย. 66
25 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกงานที่ได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ทั่วไป 15 ก.ย. 66
26 ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมแจ้งหยุดเรียน ทั่วไป 8 ก.ย. 66
27 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่ได้รับรางวัลโครงงานโครงงานนักเรียน โครงการโรงเรียนคุณภาพ ทั่วไป 7 ก.ย. 66
28 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ทั่วไป 30 ส.ค. 66
29 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 "ระดับดีเด่น" ประเภท สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ทั่วไป 29 ส.ค. 66
30 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจำปี 2566 " ระดับเหรียญทอง" เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วไป 28 ส.ค. 66
31 ประกาศแจ้งหยุดเรียน ทั่วไป 18 ก.ค. 66
32 รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับดีเด่น ทั่วไป 28 มิ.ย. 66
33 แจ้งหยุดเรียนในะหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 ทั่วไป 28 มิ.ย. 66
34 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมขอแสดงความความยินดีกับผู้บริหารและคุณครูที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ทั่วไป 1 มิ.ย. 66
35 มาตราการรณรงค์สมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซนต์ ทั่วไป 1 มิ.ย. 66
36 ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ทั่วไป 30 พ.ค. 66
37 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนสังคมศึกษา ทั่วไป 29 พ.ค. 66
38 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา ทั่วไป 23 พ.ค. 66
39 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 2 ทั่วไป 7 พ.ค. 66
40 การชำระเงินระดมทุนเพื่อการศึกษา ของนักเรียนระดับชั้น ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 ทั่วไป 3 พ.ค. 66
41 ประกาศแจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองรับผลการเรียน ลงทะเบียนเรียน และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ทั่วไป 28 เม.ย. 66
42 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ทั่วไป 28 เม.ย. 66
43 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ทั่วไป 27 เม.ย. 66
44 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนในโครงการทุนเรียนดีเสริมงามวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 20 เม.ย. 66
45 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ ทั่วไป 17 เม.ย. 66
46 ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 11 เม.ย. 66
47 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนและแม่บ้าน (เพิ่มเติม) ทั่วไป 8 เม.ย. 66
48 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนและแม่บ้าน ทั่วไป 2 เม.ย. 66
49 ประกาศรับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ทั่วไป 30 มี.ค. 66
50 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 29 มี.ค. 66
51 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน ระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 22 มี.ค. 66
52 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 16 มี.ค. 66
53 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 16 มี.ค. 66
54 ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าขายของในบริเวณโรงเรียน ทั่วไป 11 มี.ค. 66
55 รับสมัครนักเรียนศึกษาต่อและโครงการทุนเรียนดีโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ทั่วไป 28 ก.พ. 66
56 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2565 รอบที่ 1 (TCAS66) ทั่วไป 26 ก.พ. 66
57 สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดน่าน ทั่วไป 9 ก.พ. 66
58 Open House SWT เปิดบ้านวิชาการ 50 ปี เสริมงามวิทยาคม ทั่วไป 8 ก.พ. 66
59 การประกวดนวัตกรรมโครงการ Cap-Comer Stone ทั่วไป 31 ม.ค. 66
60 ประกาศจากโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง แจ้งหยุดเรียน ทั่วไป 31 ม.ค. 66
61 เข้าร่วมในกิจกรรม iTECH Open House เปิดบ้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั่วไป 30 ม.ค. 66
62 รางวัลชนะเลิศวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ทั่วไป 23 ม.ค. 66
63 ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับเกียรติบัตรในวันครู ประจำปี 2566 ทั่วไป 17 ม.ค. 66
64 ประกาศแจ้งหยุดเรียนในวันที่ 11 มกราคม 2565 ทั่วไป 9 ม.ค. 66
65 ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั่วไป 16 ธ.ค. 65
66 ลูก ส.ว. คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ตอบปัญหาสารานุกรมไทย" ทั่วไป 3 ธ.ค. 65
67 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่ได้รับรางวัลพระราชทาน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปีที่ 9 ทั่วไป 26 พ.ย 65
68 กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล "50 ปี เสริมวิทยาคม รวมพลคนรัก ส.ว." CHONGKHO FUN RUN 2023 ทั่วไป 25 พ.ย 65
69 รับเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย ทั่วไป 9 พ.ย 65
70 ขอแจ้งหยุดเรียน ทั่วไป 8 พ.ย 65
71 ขอแสดงความยินดีกับนายพีรพัฒน์ ไชยวุฒิ ทีผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 2 ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ทั่วไป 4 พ.ย 65
72 การประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทั่วไป 1 พ.ย 65
73 ตารางการพบครูที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียนและเก็บค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 ทั่วไป 25 ต.ค. 65
74 ประกาศแจ้งหยุดเรียนในวันที่ 12 กันยายน 2565 ทั่วไป 9 ก.ย. 65
75 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมได้รับรางวัลสถานศึกษา (IQA AWARD) ระดับยอดเยี่ยม ทั่วไป 2 ก.ย. 65
76 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจำปี 2565 ทั่วไป 1 ก.ย. 65
77 ขอแสดงความยินดีกับนางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ทั่วไป 1 ก.ย. 65
78 มอบเกียรติบัตรแแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ทั่วไป 31 ส.ค. 65
79 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่รับชุดท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียนฯ ทั่วไป 28 ส.ค. 65
80 มอบทุนการศึกษา โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.) ทั่วไป 22 ส.ค. 65
81 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬา E-Sports (ROV) ของโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ทั่วไป 20 ส.ค. 65
82 ขอเปลี่ยนแปลงตารางการเรียนการสอน ทั่วไป 11 ส.ค. 65
83 มอบเกียติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่แข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ทั่วไป 26 ก.ค. 65
84 ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในโรงเรียน ทั่วไป 20 ก.ค. 65
85 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอความคิดสร้างสรรค์ ทั่วไป 18 ก.ค. 65
86 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่ได้รับรางวัลระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับยอดเยี่ยมฯ ทั่วไป 8 ก.ค. 65
87 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย(สำหรับเยาวชน) ครั้งที่ 8 ทั่วไป 27 มิ.ย. 65
88 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่ได้รับรางวัลโรงเรียนอีโคสคูล (Eco School) ระดับต้น (ปี 2565-2568) ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
89 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ทั่วไป 22 พ.ค. 65
90 ขอแสดงความยินดีกับชมรมอาสายุวกชาด โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลส่งเสริมมาตรฐานอาสายุวกาชาด จากสภากาชาดไทย ทั่วไป 12 พ.ค. 65
91 ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดห้องเรียน กำหนดการประชุมผู้ปกครอง การปฐมนิเทศและการลงทะเบียนเรียนชั้น ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 4 เม.ย. 65
92 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 มี.ค. 65
93 เพชรชงโค ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ทั่วไป 6 มี.ค. 65
94 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 27 ก.พ. 65
95 ประกาศแจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด (Covid19) ทั่วไป 26 ก.พ. 65
96 ประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษฯ ทั่วไป 19 ก.พ. 65
97 ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ทั่วไป 15 ก.พ. 65
98 ขอแสดงความยินดีกับนายมินธาดา คำลือ ที่ได้รับคัดเลือกในฐานะ "ผู้อนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ" ทั่วไป 7 ก.พ. 65
99 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล "ครูดีเด่น"เนื่องในวันครู ประจำปี 2564 ทั่วไป 4 ก.พ. 65
100 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมที่ได้รับผลคะแนนเต็มการปฏิบัติงานบัญชีภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564 ทั่วไป 3 ก.พ. 65
101 การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน ทั่วไป 21 ม.ค. 65
102 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2564 ทั่วไป 21 ม.ค. 65
103 ประกาศโรงเรียน เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ทั่วไป 14 ม.ค. 65
104 ประกาศโรงเรียน เรื่อง การสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 14 ม.ค. 65
105 นักเรียนได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำปาง ทั่วไป 10 ม.ค. 65
106 ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องด้วยเหตุพิเศษ ทั่วไป 9 ม.ค. 65
107 ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องด้วยเหตุพิเศษ ทั่วไป 5 ม.ค. 65
108 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ พสวท. ทั่วไป 27 ธ.ค. 64
109 การอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ทั่วไป 22 ธ.ค. 64
110 การเปลี่ยนแปลงเวลาเลิกเรียน ทั่วไป 22 ธ.ค. 64
111 กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2564 ทั่วไป 9 ธ.ค. 64
112 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมเข้ารับพระราชทานรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่น ทั่วไป 2 ธ.ค. 64
113 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวด Christmas Day ทั่วไป 1 ธ.ค. 64
114 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาดีเด่น เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29 ทั่วไป 12 พ.ย 64
115 สถานที่เรียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 11 พ.ย 64
116 ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง การหยุดเรียน เนื่องจากนักเรียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ทั่วไป 9 พ.ย 64
117 แจ้งกำหนดการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 8 พ.ย 64
118 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคุณกรรณิกา บุญประเสริฐ ครูชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับรางวัล Obec Award และรางวัลครูดีในดวงใจ ทั่วไป 5 พ.ย 64
119 แจ้งกำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม (เลือกเสรี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 3 พ.ย 64
120 ประกาศการหยุดเรียน เนื่องจากมีกำหนดการฉีดวัคซีนนักเรียน (เข็มที่ 2) ทั่วไป 3 พ.ย 64
121 การลงทะเบียนเรียนและชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 28 ต.ค. 64
122 ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง การกำหนดวันเวลาการฉีดวัคซีนในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ทั่วไป 19 ต.ค. 64
123 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้รับเกียรติการเผยแพร่การดำเนินการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทางเว็บไซต์ยูทูป (Youtube) ปีงบประมาณ 2564 ทั่วไป 18 ต.ค. 64
124 ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาการสอบปลายภาคและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ทั่วไป 16 ต.ค. 64
125 เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 14 ต.ค. 64
126 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววันวิสาข์ ยอดวงศ์ นักเรียนชั้น ม.6/1 ที่ได้รับรางวัล "นักเรียนดีต้นแบบจิตอาสา ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2564" ทั่วไป 11 ต.ค. 64
127 ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและงดให้บริการอาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก ทั่วไป 9 ต.ค. 64
128 ปฏิทินวิชาการ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สำหรับนักเรียน ทั่วไป 9 ต.ค. 64
129 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับครูรุ่งทิพย์ รินพล ครูชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ทั่วไป 7 ต.ค. 64
130 สร้างภูมิคุ้มกัน เปิดเรียนอุ่นใจ ด้วยการฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน ทั่วไป 7 ต.ค. 64
131 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและงดให้บริการอาคารสถานที่แก่บุคคลภายนอก ทั่วไป 2 ต.ค. 64
132 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 1 ต.ค. 64
133 ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ทั่วไป 28 ก.ย. 64
134 รับเกียรติบัตรดีเด่น รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 ทั่วไป 25 ก.ย. 64
135 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม และนายวิชิต อินนันไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั่วไป 25 ก.ย. 64
136 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ประกาศแจ้งหยุดเรียน ในวันที่ 28 และ 30 กันยายน 2564 ทั่วไป 23 ก.ย. 64
137 ช่อชงโคลาจาก ฝากสายใยผูกพัน มุทิตาคารวะแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ทั่วไป 16 ก.ย. 64
138 ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง แจ้งการหยุดเรียนเพื่ออบรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ในวันที่ 13-14 กันยายน 2564 ทั่วไป 8 ก.ย. 64
139 ขอเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันคล้ายสถาปนาโรงเรียน 49 ปี เสริมงามวิทยาคม "สร้างคนดี สู่วิถีใหม่" ทั่วไป 8 ก.ย. 64
140 ประกาศจากโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง แจ้งหยุดเรียน ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ทั่วไป 31 ส.ค. 64
141 ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง ยกเลิกตารางเรียนชดเชย ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ทั่วไป 11 ส.ค. 64
142 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ทั่วไป 24 ก.ค. 64
143 ประกาศโรงเรียนเสริมงาม เรื่อง ปิดสถานศึกษา การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ ทั่วไป 23 ก.ค. 64
144 ตารางเรียนนักเรียน สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26-30 กค 64 ทั่วไป 23 ก.ค. 64
145 ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนฯ ทั่วไป 16 ก.ค. 64
146 ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ทั่วไป 13 ก.ค. 64
147 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคณะครูทุกท่านที่ได้เลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษ ทั่วไป 7 ก.ค. 64
148 แจ้งปฏิทินการสอนชดเชย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 29 มิ.ย. 64