• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
โทรศัพท์ 054-286123 โทรสาร 054-286333

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

 
ข้อมูลการติดต่อ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
 
ที่อยู่โรงเรียน 134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
หมายเลขโทรศัพท์ 054-286123 
หมายเลขโทรสาร 054-286333

Email : [email protected], [email protected]
Website : http://www.swt.ac.th


 
  •