• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 คู่มือการบริหารงานวิชาการ คู่มือการบริหารงานทั่วไป คู่มือการบริหารงานบุคคล คู่มือการบริหารงานงบประมาณ