• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การออกแนะแนวการศึกษาต่อในเขตพื้นที่บริการ


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 - รับชม : 112 ครั้ง