• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 - รับชม : 103 ครั้ง