• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การให้ความรู้ของชมรมอาสายุวกาชาด


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 - รับชม : 121 ครั้ง