• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมกับผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 - รับชม : 103 ครั้ง