• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 - รับชม : 109 ครั้ง