• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์การเลือนวิทยฐานะแบบใหม่ ว9/64 และ ว10/64 (PA)


วันที่ 21 ตุลาคม 2564 - รับชม : 105 ครั้ง