• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การสร้างภูมิคุ้มกัน เปิดเรียนอุ่นใจ ด้วยการฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน


วันที่ 12 ตุลาคม 2564 - รับชม : 118 ครั้ง