• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

พิธีเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชัั้น ม.1-ม.3 ประจำปี 2564


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 - รับชม : 94 ครั้ง