• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2565-2567)


วันที่ 14 กันยายน 2564 - รับชม : 94 ครั้ง