• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การให้ข้อมูลออนไลน์ การจัดการศึกษากับเด็กกลุ่มเปราะบาง โดยทีมงานวิจัย กสศ.


วันที่ 2 กันยายน 2564 - รับชม : 95 ครั้ง