• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านงแพ่ง


วันที่ 19 มีนาคม 2567 - รับชม : 12 ครั้ง