• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

โครงการเพชรล้านนา ระดับภาคเหนือ รอบที่ 2


วันที่ 10 มีนาคม 2567 - รับชม : 7 ครั้ง