• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

กิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุด้านความปลอดภัยฯ


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 - รับชม : 18 ครั้ง