• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


วันที่ 8 สิงหาคม 2566 - รับชม : 89 ครั้ง