• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564


วันที่ 4 สิงหาคม 2564 - รับชม : 115 ครั้ง