• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

นักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 14


วันที่ 29 ธันวาคม 2565 - รับชม : 109 ครั้ง