• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา รูปแบบ New Normal


วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 - รับชม : 116 ครั้ง