• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ลูงโคเตรียมพร้อม TGAT และ TPAT


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 - รับชม : 130 ครั้ง