• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 - รับชม : 135 ครั้ง