• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

รองผู้อำนวยการรับโล่ผลงานการบูรณาการความคิดสู่การปฏิบัติที่ดีฯ


วันที่ 12 กันยายน 2565 - รับชม : 143 ครั้ง