• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

มอบทุนการศึกษา โครงการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนนักเรียน ทุนเสมอภาค (กสศ.)


วันที่ 22 สิงหาคม 2565 - รับชม : 154 ครั้ง