• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

โครงการอบรมนักเรียนแกนนำการป้องกันเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์


วันที่ 11 สิงหาคม 2565 - รับชม : 130 ครั้ง