• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง


วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 - รับชม : 135 ครั้ง