• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ส.ว. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์มาตรฐานฯ


วันที่ 11 มิถุนายน 2565 - รับชม : 121 ครั้ง