• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การศึกษาดูงานและรับความรู้เรื่องการเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ กคศ. (ว.21)


วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 - รับชม : 107 ครั้ง