• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 - รับชม : 115 ครั้ง