• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

วันเกียรติยศชมพู-ดำ ปีการศึกษา 2564


วันที่ 30 มีนาคม 2565 - รับชม : 130 ครั้ง