• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์


วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 - รับชม : 117 ครั้ง