• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 
 
**ให้นักเรียนและผู้ปกครองมารายงานตัว/มอบตัวในวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 9:00 น. ตามรายละเอียดตามประกาศ ** สำหรับนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศ ให้มาติดต่อที่ห้องวิชาการ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.00 น. **
#หมายเหตุ ไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนนแต่เรียงลำดับชื่อนักเรียนตามตัวอักษร


28 มี.ค. 67 | รับชม : 22 ครั้ง