• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ดังนี้
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบที่ 1 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ผลการแข่งขันดังนี้
- รางวัลเหรียญทอง จำนวน 1 คน (มีสิทธิ์สอบรอบ 2)
ได้แก่ เด็กชายณฐโชค ขัดผาบ
- รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 2 คน (มีสิทธิ์สอบรอบ 2)
ได้แก่ เด็กชายชนะพงศ์พันธุ์ ลือนันต๊ะ และเด็กหญิงบุษกร คำสม
- รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 1 คน
ได้แก่ เด็กชายวรากร อินจ๋อม
สำหรับการสอบรอบที่ 2 ระดับประเทศ กำหนดวันที่ 18 พฤษภาคม 2567
ขอบคุณข้อมูลจากเพจกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
26 มี.ค. 67 | รับชม : 20 ครั้ง