• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รายละเอียดตามประกาศ ** สำหรับนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศ ให้มาติดต่อที่ห้องวิชาการ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.00 น.
 

27 มี.ค. 67 | รับชม : 27 ครั้ง