• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านโครงการเพชรล้านนา ประจำปี 2566 รอบที่ 2 เจียระไนเพชร

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านโครงการเพชรล้านนา ประจำปี 2566 รอบที่ 2 เจียระไนเพชร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และมีสิทธิ์สอบรอบที่ 3 เพชรล้านนา ระดับภาคเหนือ จำนวน 2 คน ดังนี้
ระดับชั้น ม.ต้น ได้แก่ เด็กชายณฐโชค ขัดผาบ ม.3/1 สอบผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ระดับชั้น ม.ปลาย ได้แก่ นายศรายุทธ ปัญญายาว ม.5/1 สอบผ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์
โดยมีครูผู้ควบคุมและดูแลนักเรียน คือ ครูจุฬาทิพย์ ทิพย์ศรีบุตร และครูณัฐสุดา ยอดแก้ว
19 มี.ค. 67 | รับชม : 19 ครั้ง