• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ประกาศแจ้งรายชื่อและตารางสอบประเมินความรู้พื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
แจ้งตารางสอบประเมินความรู้พื้นฐานนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องสอบ เพื่อเข้าทดสอบความรู้พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 23 มีนาคม 2567 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 24 มีนาคม 2567
หมายเหตุ หากรายชื่อตกหล่นให้ติดต่อทางเพจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567
19 มี.ค. 67 | รับชม : 43 ครั้ง