• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบที่ 1

สรุปผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบที่ 1 ของนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ที่ยังไม่เลือก หรือยังไม่ผ่านขอเป็นกำลังใจในสนามสอบ A-Level ในเดือนมีนาคม 2567 ต่อไป
14 ก.พ. 67 | รับชม : 44 ครั้ง