• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ลูกชงโค.... ป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ทุกรูปแบบ
12 ก.พ. 67 | รับชม : 32 ครั้ง