• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

ขอแสดงความยินดีกับนายเอกชัย จันทร์ตา ครูโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ที่ได้รับคัดเลือกผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ประจำปี 2566 #ระดับดีมาก ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

30 ส.ค. 66 | รับชม : 120 ครั้ง