• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
กำหนดเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
หมายเหตุ นักเรียน ม.4 ที่จบการศึกษาจาก โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ใช้เลขประจำตัวเดิม
11 เม.ย. 66 | รับชม : 223 ครั้ง