• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

 • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
  134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง ลำพูน)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อตรวจความถูกต้องและตรวจเช็ครายชื่อตกหล่น เพื่อเข้าทดสอบความรู้พื้นฐานในวันที่ 25 มีนาคม 2566 สามารถแจ้งผ่านทางเพจโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม หรือติดต่อได้ที่ห้องวิชาการ อาคารเสริมคุณารัฐ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2566

16 มี.ค. 66 | รับชม : 271 ครั้ง