• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การประกวดนวัตกรรมโครงการ Cap-Comer Stone

โครงการเเก้ปัญหาภัยเเล้งลุ่มน้ำเเม่ต๋ำ ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการประกวดโครงการนวัตกรรมระดับประเทศเพื่อพัฒนาสังคมเเละชุมชน NBI Youth Club s Cap-Comer Stone (CCS National Contest) จัดโดย นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ(นสช) รุ่นที่ 4 ได้มอบทุนการศึกษาดังนี้ 1. นายพงศธร อินบุญส่ง 2. นางสาวเพียงระวี เทพเสาร์ 3. นางสาวสวิชญา วังเเก้ว ครูที่ปรึกษา ครูกรรณิกา บุญประเสริฐ รางวัลชมเชยระดับประเทศจากการประกวดนวัตกรรมโครงการ Cap-Comer Stone (CCS National Contest) พร้อมทุนการศึกษา 1.นายมินธาดา คำลือ 2.นางสาวสุภาภรณ์ เเสนทาผัด 3.นางสาวกชพร ต๊ะสุภา ครูที่ปรึกษา ครูกรรณิกา บุญประเสริฐ