• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา


วันที่ 4 มีนาคม 2565 - รับชม : 108 ครั้ง