• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 - รับชม : 96 ครั้ง