• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 - รับชม : 104 ครั้ง