• โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

  • โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
    134 หมู่ 6 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 52210

การตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564


วันที่ 21 มิถุนายน 2564 - รับชม : 94 ครั้ง